ร้านอาหารต้องปรับตัวให้ทันกระแสโลกดิจิตอล

ขอเชิญฟังเสวนาจากผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิตอลเทคโนโลยี และสื่อออนไลน์ที่จะทำให้ร้านอาหารของคุณมีกำไรเพิ่มขึ้น

ผู้ร่วมเสวนาได้แก่ Wongnai.com, Sysnature, Que-Q, Penguin Eat Shabu และผู้ประกอบการร้านอาหาร

 

หัวข้อเสวนาสำหรับ PRO Talks#3 ได้แก่

  • ภาพรวมอุตสาหกรรมร้านอาหารในยุคดิจิตอลเทคโนโลยี (สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้ม)
  • ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบัน
  • ดิจิตอลเทคโนโลยีจะช่วยแก้ปัญหาอย่างไรให้กับธุรกิจร้านอาหาร เช่นเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และเพิ่มกำไรได้อย่างไร
  • กลยุทธ์การเลือกและการใช้เทคโนโลยีให้เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร ทั้งสาขาเดียวและหลายสาขา

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังเสวนา

ค่าฟังเสวนาสำหรับ 1 ท่าน 880 บาท

หากสมัครมากกว่า 2 ท่านพร้อมกัน คนละ 800 บาท

 

PRO Talks#3 "เพิ่มกำไรร้านอาหาร ด้วยดิจิตอลเทคโนโลยี"

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00น. - 17.00น.

สถานที่ ร้าน S2M Cafe' and Investor Club ชั้น 2 อาคารจัตุรัสจามจุรี (MRT สามย่าน)

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณนิว (เบอร์ 097-0740532)

 

ลงทะเบียน